Prawa i obowiązki senatorów

Posted By admin on 08-09-2010

Obowiązki posłów i senatorów w Polsce określa wiele różnych przepisów. Do ich podstawowych obowiązków oczywiście należy czynny udział w posiedzeniach Zgromadzenia Narodowego i jego pozostałych organów, jak również w posiedzeniach Sejmu i Senatu. Ewentualne nieobecności na takich posiedzeniach muszą zostać usprawiedliwione – szczegółowe zasady określono w regulaminach sejmu i senatu. Jeżeli senator nie usprawiedliwi swojej nieobecności, to za każdy jej dzień zostanie mu odebrana jedna trzydziesta część jego miesięcznego wynagrodzenia. Wydaje się to sprawiedliwe, ale zarobki senatorów są na tyle wysokie, że nawet jakby pozwolili sobie na kilkunastodniowe nieobecności, to i tak zarabiać będą więcej niż wynosi średnia krajowa w Polsce. Takie niestety są realia i chociaż nie zmienia się to już od kilku lat, to jakoś nikt z tym niczego jeszcze nie zrobił. Podczas wykonywania obowiązków, które są mu odgórnie narzucone, posłowie mogą wyrażać swoje stanowisko – nawet w przypadku, gdy jest ono całkowicie inne od tego, które obrała ich partia. Oprócz tego powinni składać wnioski we wszystkich sprawach, które są rozpatrywane na posiedzeniach Sejmu, a także jego innych organów. Posłowie muszą również wybierać do organów Sejmu i uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, które mają istotny wpływ na państwo lub żyjących w nim obywateli. Dobrze jest również, jeżeli członkowie wnoszą interpelacje i rozmaite zapytania poselskie. Dzięki temu aktywnie uczestniczą w pracach Sejmu i Senatu. Zasady korzystania z praw poselskich i innych uprawnień, są określone w regulaminie Sejmu, który dostępny jest na przykład w Internecie. Można się zastanawiać, czy zarobki senatorów i posłów nie są za wysokie, jeżeli weźmie się pod uwagę ich obowiązki, wykształcenie oraz zachowanie, które pokazują w telewizji.


Comments

Leave a Reply

odchudzanie medycyna podróży wrocław BLC4u opinioes